Klinika Skóry i Włosa
AKADEMIA SZKOLENIOWA GOLDWELL

Oświadczenie RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:
 
Administratorem danych osobowych klientów KLINIKA SKÓRY i WŁOSA jest:
„RAWAMED DR TOMASZ IWAŃSKI” reprezentowany przez Tomasza Iwańskiego
 
Dane osobowe klientów podawane przez wykonaniem usługi będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez klienta usługi.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w „KLINIKA SKÓRY I WŁOSA SOKOLSKA 9 KATOWICE”. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Klienta usługa. 
Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:
– marketingu własnych produktów lub usług,
– dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).
Dane osobowe Klientów będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.
Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Klientom przysługuje też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
Klient posiada również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
Dane klientów będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Nasza misja


Klinika Skóry i Włosa - to miejsce odsłoni przed Tobą magię pielęgnacji, stylizacji oraz koloryzacji włosów na najwyższym poziomie.
Kładziemy duży nacisk na ciągły rozwój i szkolenia personelu, aby poszerzać umiejętności dla potrzeb naszych Klientów.
Dla nas, pięknie ostrzyżone włosy z harmonijnie dopasowanym kolorem, to jeszcze nie wszystko. Uważamy, że do osiągnięcia pełni szczęścia niezbędne są nie tylko pełne blasku zdrowe włosy, ale również dobre samopoczucie i zdrowe ciało!
Specjalizujemy się w trychologii oraz rekonstrukcji włosa, przedłużaniu, zagęszczaniu włosów wieloma metodami.
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, oferujemy profesjonalne doradztwo i stylizację. W osiągnięciu upragnionego celu pomaga nam marka GOLDWELL
Dla pracowników Kliniki Skóry i Włosa fryzjerstwo nie jest tylko pracą czy codziennym zajęciem, to przede wszystkim pasja, która wypełnia życie.
Poszukujemy nieograniczonej inspiracji, stawiając na profesjonalizm najwyższej jakości. Uważamy, że: "Fryzura nie jest dziełem przypadku".
Klinikę Skóry i Włosa w 2013 roku stworzyli pasjonaci piękna estetyki i zdrowia.
Sylwester Gajdzik oraz dr Tomasz Iwański.
Przyjdź do Nas... Poczuj się wyjątkowo...